Telefón/Fax: +421 (0) 2 59 324 338
Mobil: +421 (0) 911 771 118
E‍-mail: info@rechteinfach.sk
rechteinfach s.r.o.
Cukrová 14  SK-811 08
Bratislava

Oblasti Prekladov

PRÁVO
Jazykovo vysoko kvalitné a z právnej stránky precízne preklady Slovenčina, Angličtina a Nemčina: zmlúv zo všetkých právnych oblastí, výpisov z obchodného registra, plných mocí, korešpondencie, právnych stanovísk, žalôb, súdnych rozhodnutí, rozhodnutí orgánov štátnej správy ako aj rozhodnutí medzinárodných orgánov a iných inštitúcií. Vzhľadom k tomu, že ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou dokumenty tohto typu sám pripravujem, ich preklady vyhotovujem s veľkou ľahkosťou.
EKONOMIKA a FINANCIE
Kvalifikované preklady Slovenčina, Angličtina a Nemčina: správy audítorov, účtovné závierky, finančné správy, súvahy, výkazy ziskov a strát, referencie a iné dokumenty ekonomickej a finančnej povahy, a to aj na účely konania pred Národnou bankou Slovenska, podklady do verejných obstarávaní, všeobecné obchodné podmienky z rôznych oblastí.
PRÁVO
Osvedčené (úradné) preklady Vašich zmlúv, písomností, vysvedčení a iných listín. Ako prekladateľ s oprávnením vyhotovovať osvedčené (úradné) preklady pripojením svojej okrúhlej pečiatky prekladateľa a svojho podpisu na preklad osvedčujem zhodu prekladu s originálom. Tieto preklady sa používajú pri styku s rôznymi úradmi a súdmi v tuzemsku a zahraničí. V prípade potreby Vám v tejto súvislosti Vám rád poradím.
Mám záujem o preklad