Telefón/Fax: +421 (0) 2 59 324 338
Mobil: +421 (0) 911 771 118
E‍-mail: info@rechteinfach.sk
rechteinfach s.r.o.
Cukrová 14  SK-811 08
Bratislava

Moji Klienti

Mojimi priamymi klientmi sú v prvom rade advokátske kancelárie, pre ktoré vyhotovujem preklady všetkých predstaviteľných dokumentov, ktoré tieto potrebujú pre svojich klientov. V súčasnosti poskytujem služby v oblastiach PRÁVO, EKONOMIKA, FINANCIE a OSVEDČENÉ (ÚRADNÉ) PREKLADY pre viac ako 30 slovenských a rakúskych advokátskych kancelárií s medzinárodnou klientelou.

Druhú veľkú skupinu klientov tvoria rôzne obchodné a farmaceutické spoločnosti (najmä ich právne oddelenia) ako aj obchodníci s cennými papiermi s príslušným povolením od Národnej banky Slovenska.

Ďalšiu veľkú skupinu predstavujú predovšetkým štátne orgány Slovenskej republiky, a to predovšetkým Okresné prokuratúry na území Bratislavy, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Špecializovaný trestný súd, Úrad špeciálnej prokuratúry, Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, ale samozrejme aj súdy rôznych stupňov a iné štátne orgány a inštitúcie.

Okrem toho ma v priemere za mesiac navštívi približne 10 súkromných klientov s prosbou o vyhotovenie osvedčených (úradných) prekladov. V týchto prípadoch ide väčšinou o osvedčené (úradné) preklady rodných a sobášnych listov, výpisov z registra trestov, vysvedčení, diplomov, ale aj rozsudkov o rozvode, iných súdnych rozhodnutí a potvrdení či už daňových orgánov alebo Sociálnej poisťovne.

Vzhľadom ku skutočnosti, že pri svojej práci prichádzam do kontaktu s dokumentmi dôvernej povahy, je zachovávanie mlčanlivosti o nich pre mňa absolútnou samozrejmosťou.
Mám záujem o preklad