Telefón/Fax: +421 (0) 2 59 324 338
Mobil: +421 (0) 911 771 118
E‍-mail: info@rechteinfach.sk
rechteinfach s.r.o.
Cukrová 14  SK-811 08
Bratislava

Moje vzdelanie

1997 – 2002
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6, 818 05 Bratislava odbor právo, denné magisterské štúdium Štátna skúška (Občianske, Obchodné, Trestné a Správne právo)

2000 – 2001
Univerzita Brémy
absolvované skúšky (medzinárodné právo súkromné, európske právne kultúry, európske trestné právo, právna sociológia)

Moje pracovné skúsenosti

1. január 2002 –
Prekladateľ pre jazyky slovenský – anglický – nemecký

1. november 2007 –
Advokát
Advokátska kancelária Bialončík & Bialončíková Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zameranie: právo obchodných spoločností, pracovné právo, rodinné právo

1. júl 2007 – 30. október 2007
Advokát
Konečna & Šafář, s.r.o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava Zameranie: právo nehnuteľností

16. október 2006 – 30. jún 2007
Projektový právnik
ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava Zameranie: právo nehnuteľností, projektové financovanie, developerské projekty

1. august 2002 – 15. október 2006
Advokátsky koncipient
Advokátska Kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava Zameranie: obchodné právo, právo obchodných spoločností, občianske procesné právo, právo nehnuteľností, bankové právo, trestné právo